Betingelser & vilkår samt persondatapolitikk for MyBianco+

1. Generelt

MyBianco+ er et betalingsabonnement, som tilbys av BIANCO FOOTWEAR A/S, Storegade 43-45, 6640 Lunderskov, Danmark, CVR 18912236 (i det følgende kalt BIANCO). Ved at akseptere disse betingelser og vilkår for MyBianco+, inngår du en juridisk bindende avtale med BIANCO. Det er kun mulig å melde seg inn i MyBianco+ via vår nettside mybianco.bianco.no.

Ved innmelding i MyBianco+ melder du deg samtidig på MyBianco+ Nyhedsbrevet, og du gir samtykke til at BIANCO kan sende deg informasjon om dine medlemsfordeler og annen markedsføring, når du aksepterer betingelser og vilkår for MyBianco+ Nyhedsbrev. Du kan til enhver tid melde deg av nyhedsbrevet, uten at det har betydning for ditt medlemskap i MyBianco+.

Du skal være fylt 18 år for å melde deg inn i MyBianco+.

2. Betaling

Medlemskap i MyBianco+ koster 119,00 kr. inklusiv moms hver tredje måned. Den første betalingen skjer ved registrering på mybianco.bianco.no. Heretter skjer betaling før hver tredje måned. Ditt medlemsskap i MyBianco+ fornyes automatisk hver tredje måned og fortsetter inntil du sier det opp(se nærmere omkring oppsigelse under punkt 4). Ved innmelding i MyBianco+ aksepterer du å bli tilmeldt automatisk betaling med betalingskort. Ved registrering til automatisk betaling med betalingskort aksepterer du innkreving av 119,00 kr. inklusiv moms hver tredje måned, fra den datoen din innmelding er registrert hos BIANCO. Merk deg at noen banker kan kreve særskilt godkjennelse av ditt betalingskort til automatisk betaling innen du kan tilmeldes medlemsordningen.

Det er mulig å betale med følgende kort:

Dankort

Visa

Visa Electron

Maestro

Mastercard

American Express

Der innkreves ikke gebyr ved betaling på mybianco.bianco.no.

Du kan oppdatere dine betalingsopplysninger og se dine tidligere betalinger på din profilside på mybianco.bianco.no.

Ved manglende betaling vil du motta beskjed fra BIANCO. Såfremt du ikke foretar den nødvendige oppdatering av dine betalingsopplysninger innen 7 dager, forbeholder BIANCO seg retten til å oppheve ditt MyBianco+ medlemskap.

3. Medlemskap

Som medlem af MyBianco+ får du følgende fordeler:

Medlemsrabatt på kjøp

Du får 20 prosent rabatt på kjøp av sko og skopleie foretatt i fysiske BIANCO butikker i Danmark og Norge samt ved kjøp online på BIANCOs offisielle online shop BIANCO.COM og Bianco Norges egne nettbutikk NORGE.BIANCO.NO med levering til Danmark, Sverige og Norge. Rabatten kan anvendes til kjøp av varer både til fullpris og nedsatte varer. Visse kampanjer og tilbud vil ikke kunne brukes i kombinasjon med et MyBianco+ medlemskap, dette vil da fremgå av de enkelte kampanjer og tilbud

Reparasjons- og vedlikeholdsservice

Så lenge dit medlemskap i MyBianco+ består, har du mulighet til å benytte deg av våre gratis reparasjons- og vedlikeholdsservice på dine medlemskjøp. Gratis reparasjon og vedlikeholdelse gjelder i fysiske BIANCO butikker i 24 måneder fra kjøpsdatoen mot fremvisning av kjøpskvittering og omfatter alle sko kjøpt gjennom ditt MyBianco+ medlemskap. Vår reparasjonsservice innebærer at vi uten beregning sender dine sko til skomaker for å utbedre den slitasjen skoene har pådratt seg, herunder utskifting av skolisser, hæler og såler samt sying av skoene. Vår reparasjonsservice omfatter ikke sko som etter BIANCOs skjønn er i en slik tilstand at reparasjon ikke vil være mulig. Vår vedlikeholdsservice dekker pussning og oppfriskning av dine sko uten kostnad i din foretrukne BIANCO butikk. Våre skopleieprodukter, Shoecare, er ikke omfattet av vår vedlikeholdsservice, og du kan således ikke få utlevert gratis Shoecare produkter gjennom ditt MyBianco+ medlemskap. Vår reparasjons- og vedlikeholdelsesservice påvirker ikke de rettigheter, du har som forbruker i henhold til anden lovgivning, herunder reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven.

2 for 1 på din fødselsdag

Som medlem av MyBianco+ har du mulighet til å kjøpe 2 par sko for prisen av 1 på din fødselsdag, og du betaler kun for det dyreste par sko. Fordelen gjelder ikke på nedsatte varer. Fordelen gjelder utelukkende i fysiske BIANCO butikker. Fordelen kan benyttes én gang i forbindelse med din fødselsdag i hele den måneden du har fødselsdag. Fordelen er personlig og gjelder kun for den personen hvis navn medlemskapet er registrert på. For at benytte fordelen skal der fremvises gyldig dokumentasjon for fødselsdato. Medlemsrabatten gjelder ikke ved benyttelse af fødselsdagstilbudet.

MyBianco+ medlemskap og fordeler gjelder ikke:

- Ved kjøp av gavekort

- Ved kjøp av House Doctor produkter (møbler og interiør), Friihof og Siig produkter (smykker), Prepair produkter (klær) samt evighetsbuketter som forhandles i utvalgte BIANCO butikker

- I kombinasjon med andre fordeler, tilbud, rabatter, kampanjer, osv.

- Ved kjøp på outlet og/eller andre former for messer

For å gjøre bruk av din MyBianco+ rabatt og dine øvrige medlemsfordeler skal du opplyse ditt MyBianco+ medlemsnummer eller ditt telefonnummer til butikkspersonalet. For å benytte deg av rabatten online skal du bare inntaste ditt medlemsnummer i kampanjekodefeltet, når du har lagt en vare i din handlekurv. Heretter vil det automatisk bli trukket 20% rabatt fra dine varer.

MyBianco+ medlemskapet er gjeldende for medlemmet og medlemmets husstand, dog med de unntagelser anført i disse betingelser og vilkår. Med husstanden menes alle de personer som har samme folkeregisteradresse som personen som er registrert og betaler for MyBianco+ medlemskapet.

Ved mistanke om misbruk af MyBianco+ medlemskapet, eksempelvis ved at det benyttes av personer utenfor medlemmets husstand, forbeholder BIANCO seg retten til å oppheve ditt MyBianco+ medlemskap uten ytterligere varsel.

4. Oppsigelse

Medlemskapet i MyBianco+ kan sies opp med en måneds varsel til utgangen av en måned. Har du på tidspunktet for oppsigelsen betalt for en periode som ligger efter oppsigelsesvarselet, fortsetter ditt medlemskap og du bevarer dine medlemsfordeler inntil betalingsperioden er utløpt, med mindre du ønsker at få tilbakebetalt dette beløpet.

Du kan si opp ditt MyBianco+ medlemskap ved å logge inn på mybianco.bianco.no. Du logger inn ved å klikke på ’LOGG INN’ i toppmenyen. Heretter taster du inn den e-mailen, du har meldt deg inn i MyBianco+ med samt din adgangskode. Hvis du ikke har logget inn på din profil tidligere og derfor ikke har noen adgangskode, eller hvis du har glemt din adgangskode, skal du bare trykke på ’glemt ditt kodeord?’ og her inntaste din e-mail. Du vil da få tilsendt en e-mail, hvor du kan nullstille din adgangskode og opprette et nytt kodeord. Du kan heretter logge inn med den nyopprettede adgangskode.

Når du er logget inn vil du kunne se dine medlemsopplysninger. På denne siden kan du selv si opp ditt MyBianco+ medlemskap ved å klikke på knappen ‘Avslutt abonnement’. Du vil etter utmeldelse motta en bekreftelse per e-mail. Du kan også velge å si opp ditt abonnement ved at kontakte MyBianco+ kundeservice på mybiancoplus@bianco.com.

Når du sier opp ditt MyBianco+ medlemskap, avmelder du deg samtidig MyBianco+ Nyhetsbrevet, og du vil derfor ikke lengre motta MyBianco+ Nyhetsbrev, når ditt medlemskap er opphørt. Hvis du er tilmeldt BIANCOs generelle nyhedsbrev, vil du fortsatt motta disse nyhetsbrevene, inntil du aktivt avmelder deg. Såfremt du ønsker å avmelde deg BIANCOs generelle nyhetsbrevet, kan du gjøre dette ved at følge veiledningen i betingelser og vilkår for BIANCO Nyhedsbrev.

5. Angrerett

Du har rett til å angre kjøpet av ditt MyBianco+ medlemskap i 14 dager fra tidspunktet for avtalens inngåelse, dvs. fra den dato hvor du innmelder deg i MyBianco+. Faller den siste dag for utøvelse av angreretten på en helligdag, lørdag, søndag, Grunnlovsdag, julaften eller nyttårsaften, utløper fristen den følgende hverdag. Angrefristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om utøvelse av angreretten, innen angrefristen er utløpt.

Ved din innmelding gir du uttrykkelig samtykke til og annerkjenner, at angreretten bortfaller, når du foretar ditt første medlemskjøp, hvoretter det ikke er mulig å angre ditt kjøp av MyBianco+ medlemskapet. Du kan dog til enhver tid si opp ditt MyBianco+ medlemskap, som beskrevet ovenfor under punkt 4.

For å gjøre angreretten gjeldende skal du meddele BIANCO din beslutning om å angre kjøpet i en utvetydig erklæring innen utløpet av din 14-dagers angrefrist, og innen du foretar ditt første medlemskjøp.

6. Klagemuligheter

Du har mulighet for å henvende deg til Forbrukerrådet hvis du ønsker at klage.

Vær oppmerksom på at visse betingelser skal være oppfylt før Forbrukerrådet kan behandle din klage. Du kan lese mere på Forbrukerrådets nettside: www.forbrukerradet.no

Forbrukerrådets adresse: Fred Olsens gate 1, 0152 Oslo

7. Endring af innhold, vilkår og priser

BIANCO forbeholder seg retten til med 30 dagers varsel å endre på innholdet av MyBianco+, herunder tilføye, fjerne eller endre eksisterende fordeler, samt til å endre betingelser og vilkår for MyBianco+ og til helt å stoppe MyBianco+. Endringer i innholdet og betingelser og vilkår for MyBianco+ vil bli varslet via e-mail, og er det snakk om vesentlige endringer kan avtalen sies opp med virkning fra endringen trer i kraft, forutsatt at du har gitt oss meddelelse 5 dager før endringens ikrafttredelse.

Utover det forbeholder BIANCO seg retten til å endre priser. Prisreguleringer vil alltid bli varslet via e-mail og vil først tre i kraft fra den etterfølgende betalingsperiode i dit medlemskap. Ditt MyBianco+ medlemskap kan således sies opp i henhold til de alminnelige oppsigelsesregler, uten at du blir påvirket av prisendringen.

8. Persondatapolitikk

BIANCO er dataansvarlig for personopplysninger, som innsamles og brukes i forbindelse med administrasjonen av ditt MyBianco+ medlemskap.

Hvilke opplysninger innsamler og bruker vi og hvorfor?

Ditt medlemskap af MyBianco+

Når du melder deg inn i MyBianco+, registrerer vi de opplysninger du avgir i forbindelse med din innmelding og oplysninger avgitt av deg på et senere tidspunkt i forbindelse med oppdatering av din profil.

Vi opbevarer en digital kopi af kjøpskvitteringer på dine medlemskjøp, for at du kan benytte deg av de fordeler som er inkludert i ditt MyBianco+ medlemskap.

Vi behandler og innsamler ovennevnte opplysninger for å kunne opprette og administrere ditt medlemskap i MyBianco+. Rettsgrunnlaget for dette er vår legitime interesse, jf. GDPR artikel 6, 1 (f).

Vi registrerer opplysninger om når og i hvilke butikker du handler, samt hvilke varer du kjøper. Vi mottar dessuten opplysninger om din brukeradferd fra BESTSELLER Handel B.V., som driver BIANCO’s webshop. Disse opplysninger anvendes til statistiske og analytiske formål, herunder bl.a. til å innhente mere kunnskap om våre kunder, samt til markedsføringsmessige formål, som bl.a. omfatter målretning og forbedring av våre produktanbefalinger. Rettsgrunnlaget for dette er vår legitime interesse, jf. GDPR artikel 6, 1 (f).

Mottagelse av MyBianco+ Nyhedsbrev

Når du er tilmeldt MyBianco+ Nyhedsbrev bruker vi de personopplysninger som er beskrevet ovenfor under ”Ditt medlemskap i MyBianco+”, til å administrere nyhetsbrevene og sende deg markedsføring, herunder kampanjetilbud, nyheter, invitasjoner osv. Utover dette måler vi din aktivitet i forbindelse med mottagelsen av våre nyhetsbrev.

For å optimere din shoppingopplevelse bestreber vi oss på å sende deg markedsføring som matcher dine interesser basert bl.a. på dine profilopplysninger og din kjøpshistorikk, og å sende deg skreddersydde nyhetsbrev som eksempelvis en fødselsdagshilsen.

Behandlingen af dine personopplysninger er basert på ditt samtykke når du melder deg på MyBianco+ Nyhedsbrev, jf. GDPR artikel 6, 1 (a).

Du kan til enhver tid trekke ditt samtykke tilbake eller gjøre innsigelse mot behandlingen av dine personopplysninger med henblikk på direkte markedsføring. Du kan i så fall kontakte BIANCO på mybiancoplus@bianco.com. Hvis du gjør det vil BIANCO ikke lengre sende deg markedsføring eller anden informasjon basert på ditt samtykke til å motta MyBianco+ Nyhedsbrev.

Deling af personopplysninger

For å kunne tilby deg våre forskjellige tjenester deler vi personopplysninger med våre samarbeidspartnere (databehandlere). Vi deler kun personopplysninger når dette er lovlig og alle våre samarbeidspartnere er forpliktede til å behandle dine personopplysninger sikkert.

Dine opplysninger vil bli behandlet fortrolig og utover som angitt nedenfor deler BIANCO ikke dine opplysninger med andre virksomheter og tredjeparter uten din tillatelse, med mindre dette kreves i henhold til lovgivningen, eller det er nødvendig for at levere en service eller ytelse, som du har kjøpt eller bedt om.

Dine personopplysninger kan overlates til eksterne samarbejdspartnere (databehandlere), som behandler opplysningene på våre vegne etter vår instruks. Slike samarbeidspartnere omfatter bl.a. tilbydere av hostingservice og hjemmeside-platformer og tilbydere af kommunikationsværktøy.

For å kunne tilby fordelsrabatter og -tjenester har BIANCO butikkene i Danmark og Norge adgang til visse opplysninger om ditt medlemskap av MyBianco+, herunder dine stamopplysninger og kjøpshistorikk i den pågjeldende butikk. Disse BIANCO butikker drives af henholdsvis Bianco Danmark A/S og Bianco Norge AS, som således har adgang til de pågjeldende opplysninger om ditt medlemskap og behandler disse opplysningene som databehandler.

BIANCO har utover dette en rekke franchisebutikker, som likeledes har adgang til dine stamopplysninger og din kjøpshistorikk i den pågjeldende franchisebutikk. Franchisebutikkene foretar denne behandlingen av personopplysninger på BIANCOs vegne og etter BIANCOs instruks som databehandler.

Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger

Vi oppbevarer kun dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle det formålet som de ble innsamlet til, for at fastslå, utøve eller forsvare juridiske krav eller for å overholde lovmessige krav, f.eks. bokføringsregler i de land hvor vi agerer. Når det ikke lenger er tilfellet, slettes informasjonen.

Du kan også be oss om å slette personopplysninger som vi har registrert om deg. Vi vil imøtekomme din anmodning, med mindre vi er lovgivningsmessig forpliktet til å oppbevare informarsjonen eller opplysningene er relevante i en forestående eller verserende sak/tvist.

Dine rettigheter

Du har rett til å få adgang til de personopplysningene vi behandler om deg. Utover det kan du protestere mot innsamling og ytterligere behandling av dine personopplysninger. Du har videre rett til å anmode om at en eventuell behandling begrenses, at dine personopplysninger om nødvendig blir rettet, eller i visse tilfelle at de blir slettet.

I visse tilfælde kan du også anmode om at vi gir deg et overblikk over de personopplysninger du har avgitt til oss i et strukturert, sedvanlig anvendt og maskinlesbart format, og anmode oss om å sende slike opplysninger til en annen dataansvarlig.

Hvis du ønsker at utøve noen av dine rettigheter, kan du sende inn en anmodning ved å kontakte BIANCO på MYBIANCOPLUS@BIANCO.COM.

Hvis du ønsker at klage over behandlingen av dine personopplysninger kan du sende inn en klage til den lokale tilsynsmyndighet.